วันนี้: 0|เมื่อวาน: 0|โพสต์: 164|สมาชิก: 65|สมาชิกใหม่: thitimaP    กระทู้ใหม่

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ของ รพ. ทั้งหมด

95 / 95

แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่

ระบบคลังเอกสารดาน์วโหลด เช่น
  - เอกสารสรุปการประชุม
  - เอกสารเผยแพร่ต่างๆ
  - เอกสารราชการ(เผยแพร่)

3 / 3

การจัดการองค์ความรู้

[KM] Knowledge Management การรวบรวม สร้างและแลกเปลี่ยน ให้เป็นความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
     - ระบบจากข้อมลูไปสู่สารสนเทศ
     - ข้อมูลการประชุม สัมนา ปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญารวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ นําไปใช้และเกิดการเรียนร้ภายในองค์กร

36 / 66
ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด