การซ่อมฐานข้อมูลประเภท MySQL

เข้าชม/อ่าน 271 ครั้ง2020-12-2 10:43 |เลือกหมวดหมู่:เทคโนโลยีสารสนเทศ| ซ่อมแซม, Database

#การตรวจสอบและซ่อมแซม Database บน Windows หรือ Linux

     mysql> mysqlcheck -u “user” -p –auto-repair –all-database

ตรวจสอบและซ่อมแซม Database ทั้งหมด

ถ้า Databses เป็น MyIsam สามารถใช้คำสั่งนี้ โดยตรงกับไฟล์ตารางในฐานได้เลย

mysql> myisamchk -r *.MYI


ตรวจสอบตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบและซ่อมแซมเฉพาะบางตาราง
mysql> mysql -p

mysql> use dbname;

  #ตรวจสอบตารางที่ต้องการ
mysql> check table tablename;

  #ซ่อมตารางที่ต้องการ
mysql> repair table table_name;

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

ขึ้นไปด้านบน