วันนี้: 0|เมื่อวาน: 0|โพสต์: 420|สมาชิก: 65|สมาชิกใหม่: thitimaP    กระทู้ใหม่
ประชาสัมพันธ์
กระทู้: 98, ตอบ: 98
ประชาสัมพันธ์ของ รพ. ทั้งหมด
แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่
กระทู้: 3, ตอบ: 3
ระบบคลังเอกสารดาน์วโหลด เช่น
  - เอกสารสรุปการประชุม
  - เอกสารเผยแพร่ต่างๆ
  - เอกสารราชการ(เผยแพร่)
การจัดการองค์ความรู้
กระทู้: 36, ตอบ: 66
[KM] Knowledge Management การรวบรวม สร้างและแลกเปลี่ยน ให้เป็นความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
     - ระบบจากข้อมลูไปสู่สารสนเทศ
     - ข้อมูลการประชุม สัมนา ปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญารวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ นําไปใช้และเกิดการเรียนร้ภายในองค์กร
 
HOSxP,HOSxP_PCU
กระทู้: 16, ตอบ: 23
Report Designer
กระทู้: 4, ตอบ: 6
Linux Server
กระทู้: 6, ตอบ: 8
Downloads
กระทู้: 7, ตอบ: 8
Smart Hospital
กระทู้: 4, ตอบ: 4
ITA
กระทู้: 102, ตอบ: 102
Green&Clean
กระทู้: 5, ตอบ: 5
ประกาศคำสั่ง
กระทู้: 33, ตอบ: 35
ข้อบังคับกระทรวง
กระทู้: 24, ตอบ: 24
   
2564
กระทู้: 9, ตอบ: 9
โดยโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร  (สำหรับตอบข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
2565
กระทู้: 0, ตอบ: 0
โดยโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร  (สำหรับตอบข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
2566
กระทู้: 0, ตอบ: 0
โดยโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร  (สำหรับตอบข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
  
ขึ้นไปด้านบน