วีดีโอ
เลือกวีดีโอ ==>>
แนวคิด "OPD Zero"
ความยาว 10:28 นาที โรงพยาบาลสามง่ามเป็นผู้นำด้านแนวคิด "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"
เผยแพร่เมื่อ :12 มิ.ย. 2014
ปลัดสธ.ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ความยาว 03:24 นาที โดย MOPH Channel
เผยแพร่เมื่อ : 17 ม.ค. 2014
ระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสามง่าม
ความยาว 21:43 นาที VDO นำเสนอระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสามง่าม วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2556
เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ค. 2013
ปลอดบุหรี่ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
ความยาว 10:39 นาที โรงพยาบาลสามง่ามปลอดบุหรี่ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
เผยแพร่เมื่อ : 12 ส.ค. 2013
กองเชียร์สามง่ามปี 2556
ความยาว 17:20 นาที กีฬาสาธารณสุขสามมัคคี วังทรายพูนเกมส์ ปี2556
เผยแพร่เมื่อ : 17 ธ.ค. 2012