รพ.สามง่าม ประชาสัมพันธ์
  1. thitimaP #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โพส: 2023-09-29 โดย: thitimaP(เข้าชม 9)
  2. thitimaP #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โพส: 2023-09-18 โดย: thitimaP(เข้าชม 22)
  3. thitimaP #ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โพส: 2023-09-11 โดย: thitimaP(เข้าชม 89)
  4. admin ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ รพ.สามง่าม โพส: 2023-08-04 โดย: admin(เข้าชม 157)
  5. thitimaP สสจ.พิจิตร เชิญชวนตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจ โพส: 2023-07-11 โดย: thitimaP(เข้าชม 150)
  6. admin ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 โพส: 2023-05-16 โดย: admin(เข้าชม 202)
  7. thitimaP #ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โพส: 2023-03-31 โดย: thitimaP(เข้าชม 215)
  8. thitimaP ประกาศจังหวัดพิจิตร การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โพส: 2023-02-17 โดย: thitimaP(เข้าชม 175)
  9. admin ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 โพส: 2022-10-11 โดย: admin(เข้าชม 262)
  10. admin ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565) โพส: 2022-09-16 โดย: admin(เข้าชม 220)
[ดูทั้งหมด]
ขึ้นไปด้านบน