รพ.สามง่าม คำรับรองปฏิบัติราชการ
  1. wirat รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โพส: 2020-12-23 โดย: wirat(เข้าชม 261)
  2. wirat รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โพส: 2020-12-23 โดย: wirat(เข้าชม 249)
  3. wirat รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-12-21 โดย: wirat(เข้าชม 281)
  4. wirat รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โพส: 2020-12-21 โดย: wirat(เข้าชม 240)
  5. wirat แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 โพส: 2020-12-21 โดย: wirat(เข้าชม 261)
  6. wirat แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ โพส: 2020-12-21 โดย: wirat(เข้าชม 229)
  7. wirat ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม โพส: 2020-12-21 โดย: wirat(เข้าชม 252)
  8. wirat วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH โพส: 2020-12-21 โดย: wirat(เข้าชม 278)
  9. admin รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสามง่าม ปี2563 โพส: 2020-09-11 โดย: admin(เข้าชม 259)
  10. admin รายงานผลการดำเนินงานของชมรมStrongสามง่าม ปี2563 โพส: 2020-09-09 โดย: admin(เข้าชม 247)
[ดูทั้งหมด]
ขึ้นไปด้านบน